Sakura-shi, Chiba official web site


[Sakura City government office]
・285-8501
・97, Kairinjimachi, Sakura-shi, Chiba
・043-484-1111 (main)